Rathinagiri Bala Murugan Devasthanam: Silver Vahanam

Previous Home Next

Silver Vahanam

Lord Arumuga on His Silver Vahanam