Rathinagiri Bala Murugan Devasthanam: Moolasthanam

Previous Home Next

Moolasthanam

Tavatiru Bala Murugan Adimai in the Moolasthanam